• x

Rådstugata 2

Næringslokaler i 1.etg. Leiligheter i 2.etg og 3.etg. 

product image

 Nærings- og boligeiendom

Røysegata 3

Røysegata 3

 Næring- og boligeiendom.

Kongensgate 9 vest

Kongensgate 9 vest

 Eiendommen består av leiligheter i 2. 3. & 4.etg

Korsegata 4

Korsegata 4

 Næringsbygg